کتاب ها
تعداد مجلدهاي چاپ شده استاد 272 جلد است كه با حذف ذكر بعضي از كتاب ها كه دوره اي هستند در اينجا 203 عنوان ذكر گرديده است.اين كتاب ها با توجه به كتاب هاي موجود در كتاب خانه‌ي ايشان فهرست نگاري شده و استاد كتاب هاي ديگري هم دارند كه اكنون در بازار ناياب است و چون هيچ نمونه از آن‌ها در دسترس نيست به فهرست و مشخصات آن دسترسي وجود ندارد .
دريافت
مشاهده
عنوان كتاب
-
-
سيماي‌ بلال‌ حبشي‌ / 1346 / انتشارات‌ علامه ‌
-
-
پندهاي‌ جاويدان‌ (3 جلد) / 1347 / انتشارات‌ دين‌ و دانش‌
ويرايش‌ دوم‌ (1 جلد) / 1379 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
مادر پاك‌ / 1349 / انتشارات‌ دين‌ و دانش‌
-
-
سازش دين و تمدن / 1349 / ؟
-
-
گفتگوهاي‌ جالب‌ و شيرين‌ (ترجمه‌) / 1349 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
گفتگوي‌ شيعه‌ و سني‌ / 1349 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
سيماي‌ دو مرد (زيدبن‌ حارثه‌ و اسامةبن‌ زيد) / 1350 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
سيماي‌ مالك‌اشتر / 1350 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
زندگينامه‌ حضرت‌ معصومه‌(س‌) به‌ ضميمه‌ تاريخچه‌ قم‌ / 1350 / انتشارات‌ ايران‌
-
-
سيماي‌ مقداد / 1350 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
يك‌ بررسي‌ تحقيقي‌ و استدلالي‌ پيرامون‌ وجوب‌ نماز جمعه‌ (ترجمه‌) / 1350 / كتاب‌خانه‌ صدر
-
-
پندهايي‌ از تاريخ‌ / 1351 / انتشارات‌ افتخاريان‌
-
-
امامزادگان‌ اشتهارد / 1351 / چاپ‌خانه‌ مهر
-
-
سيماي‌ ميثم‌تمار (ترجمه‌) / 1351 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
سيماي‌ كوفه‌ از نظر مذهبي‌ (ترجمه‌) / 1351 / كتاب‌فروشي‌ بصيرتي‌
-
-
شانزده داستان / 1351 / انتشارات دين و دانش
-
-
محمد رسول‌الله(ص‌) / 1360 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
جابربن‌ عبدالله انصاري‌ پاسدار حكومت‌ صالحان‌/؟
-
-
ابوذر غفاري‌ شهيد ربذه‌/؟
-
-
سلمان‌ پيشاهنگ‌ رابطه‌ اسلام‌ و ايران‌/؟
-
-
الوصي‌ (ترجمه‌) / 1352 / انتشارات‌ ارشاد
-
-
اسلام‌ و مسأله‌ نوشابه‌هاي‌ الكلي‌ و قمار و... / 1352 / انتشارات‌ افتخاريان‌
-
-
گرايش‌ چند شخصيت‌ بزرگ‌ به‌ تشيع‌ / 1352 / انتشارات‌ جواد
-
-
پاسخ‌ به‌ پرسش‌هاي‌ شما / 1353 / انتشارات‌ برهان‌
-
-
راه‌حل‌ مشكل‌ جنسي‌ / 1353 / دارالنشر اسلام‌
-
-
اويس‌ قرني‌ سيد تابعين‌ / 1353 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
سيماي‌ قنبر / 1353 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
زيد / 1353 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
ابوطالب‌ يگانه‌ مدافع‌ اسلام‌ (ترجمه‌) / 1354 / انتشارات‌ قائم‌
-
-
دفاع‌ از حريم‌ تشيع‌ / 1354 / انتشارات‌ قرآن‌ و عترت‌
-
-
پيشواي‌ حقيقي‌ / 1354 / انتشارات‌ انديشه‌
-
-
روش‌ نوين‌ در شناخت‌ اصول‌ اعتقادي‌ (ترجمه‌) (با همكاري‌ علي‌ فاضل‌) / 1354 / مجمع‌ ذخاير اسلامي‌
-
مشاهده
تراش‌ ريش‌ از نظر اسلام‌/ 1354 / انتشارات‌ قائم‌
-
-
روزه‌ از ديدگاه‌هاي‌ گوناگون‌ (ترجمه‌) / 1354 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
ارمغان‌ استعمار / 1354 / انتشارات‌ نسل‌ جوان‌
-
-
نقش‌ عبادات‌ در سازندگي‌ انسان‌ (ترجمه‌) / 1354 / انتشارات‌ اميد
-
-
حر بر سر سه‌ راهي‌ / 1355 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
پيكار اسلام‌ با اسراف‌ / 1355 / انتشارات‌ شفق‌
-
-
عثمان‌بن‌ حنيف‌ استاندار بصره‌ / 1355 / انتشارات‌ اميد
-
-
آيا قوانين‌ اسلام‌ ارتجاعي‌ است‌ / 1355 / انتشارات‌ ناصر
-
-
حبيب‌بن‌ مظاهر / 1355 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
هشام‌بن‌ حكم‌ / 1355 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
شناخت‌ مسائل‌ اسلامي‌ / 1355 / نشر ميثم‌
-
-
مناظره‌ پيامبر با گروهك‌ها / 1356 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
بيت‌المال‌ در اسلام‌ / 1357 / انتشارات‌ ناصر
-
-
درس‌هايي‌ از انقلاب‌ يوسف‌ / 1357 / انتشارات‌ ناصر
-
-
گران‌فروشي‌ / 1357 / انتشارات‌ ناصر
-
-
نامه‌اي‌ براي‌ خدا (2 جلد) / 1357 / انتشارات‌ ناصر
-
-
پوشش‌ زن‌ در اسلام‌ / 1357 / انتشارات‌ ناصر
-
-
قوم‌ موسي‌ (ترجمه‌) / 1358 / انتشارات‌ گويا
-
-
امام‌ و امت‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ (ترجمه‌) / 1358 / انتشارات‌ سعيد
-
-
ابوطالب‌ آموزگار پاسداري‌ / 1358 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
پيروزي‌ اسرائيل‌ چرا؟ و شكست‌ آن‌ كي‌؟ (ترجمه‌) / 1358 / انتشارات‌ اميد
-
-
ماترياليسم‌ و متافيزيك‌(4 جلد) (ترجمه‌) / 1358 / انتشارات‌ اميد
-
-
خواهران‌ قهرمان‌/؟/ پيام اسلام
-
-
مقاومت‌ يوسف‌ (ترجمه‌)‌ / 1359 / انتشارات‌ گويا
-
-
راهي‌ به‌ سوي‌ شناخت‌ / 1359 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
ويژگي‌هاي‌ اقتصاد اسلامي‌ (6 جلد) (ترجمه‌) / 1359 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
بررسي‌هايي‌ در زمينه‌ ماركسيسم‌ (6 جلد) (ترجمه‌) / 1359 / انتشارات‌ هادي‌
-
-
دليل‌ علمي‌ استقرايي‌ براي‌ اثبات‌ وجود خدا (ترجمه‌) / 1359 / انتشارات‌ سعيد
-
-
ده‌ گفتار درباره‌ تداوم‌ انقلاب‌ / 1360 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
جنگ‌ حنين‌ / 1360 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
جنگ‌ تبوك‌ / 1360 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
هاشم‌ مرقال‌ / 1360 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
كميل‌ / 1360 / انتشارات‌ آزادي‌
-
-
قصه‌هاي‌ مصور اسلامي‌ / 1360 / انتشارات‌ سعيد
-
-
نقدي‌ بر تز پوشالي‌ اتحاد تاكتيكي‌ با ماركسيست‌ها / 1360 / چاپ‌خانه‌ اميد
-
-
خداشناسي‌ در معارف‌ / 1361 / انتشارات‌ اميد
-
-
يادنامه‌ سلحشوران‌ اشتهارد / 1361 / انجمن‌ اسلامي‌ اشتهارد كرج‌
-
-
سليمان‌ سرباز 93 ساله‌ / 1361 / انتشارات‌ ناصر
-
-
تازه‌ عروس‌ و تازه‌ داماد / 1361 / انتشارات‌ حجت‌
-
-
بانو مادر حضرت‌ حجت‌(عج‌) / 1361 / انتشارات‌ حجت‌
-
-
سُديف‌ / 1361 / انتشارات‌ ناصر
-
-
سفير مجاهد پيامبر / 1361 / انتشارات‌ حجت‌
-
-
نابيناي‌ نستوه‌ / 1361 / انتشارات‌ حجت‌
-
-
عون‌ و محمد دو گل‌ سرخ‌ زينب‌ / 1361 / انتشارات‌ حرّ
-
-
راهي‌ به‌ سوي‌ قرآن‌ / 1362 / انتشارات‌ ايمان‌
دريافت
مشاهده
تفسير نمونه‌ (27 جلد با همراهي‌ جمعي‌ از نويسندگان‌ زير نظر آيةالله مكارم‌شيرازي‌) /1351- تجديدنظر1362/ نشر دارالكتب‌ اسلاميه‌
-
-
شهيد اول‌ / 1362 / انتشارات‌ سعيد و مسعود
-
-
شهيد دوم‌ / 1362 / انتشارات‌ سعيد و مسعود
-
داستان باستان(با همكاري آيت الله حسين نوري ) / 1362 / دفتر انتشارات اسلامي
-
-
چهل حديث سازنده / 1362 / ؟
-
-
امام‌ زمان‌(عج‌) اميد شايستگان‌ / 1363 / انتشارات‌ پيام‌ اسلام‌
-
-
پاي‌ درس‌ شهادت‌ / 1363 / انتشارات‌ ناصر
دريافت
مشاهده
داستان‌هاي صاحب‌دلان‌ (2 جلد) / 1363 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
-
-
امام‌ حسين‌ خورشيد انقلاب‌ / 1363 / انتشارات‌ پيام‌ اسلام‌
دريافت
مشاهده
ابراهيم‌ و لوط‌(ع‌) / 1364 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
-
-
گفتار پيامبر(ص‌) در نهج‌البلاغه‌ / 1364 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
-
-
مسائل‌ اعتقادي‌ از ديدگاه‌ تشيع‌ (ترجمه‌) /1364/؟
-
-
امربه‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر (ترجمه‌) / 1365 / انتشارات‌ دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ قم‌
-
-
چهل‌ حديث‌ در پيكار و شهادت‌ / 1365 / انتشارات‌ ناصر
-
-
داستان‌هاي‌ شنيدني‌ از جنگ‌ بدر، احد، حنين‌، و فتح‌ مكه‌ / 1366 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
-
مشاهده
داستان‌هاي‌ نهج‌البلاغه‌ / 1367 / انتشارات‌ پيام‌ محراب‌
-
-
پيام‌ قرآن‌ (10 جلد به‌ همراهي‌ جمعي‌ از نويسندگان‌ زير نظر آيةالله مكارم‌شيرازي‌) / 1367 / مدرسه‌ اميرالمؤمنين‌
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ دوازده‌ امام‌ (ترجمه‌) / 1368 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
دريافت
مشاهده
داستان‌ دوستان‌ (5 جلد) / 1368 / دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
-
-
داستان‌هاي‌ مثنوي‌ (4 جلد) / 1368 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
ويرايش‌ دوم‌ (1 جلدي‌) / 1368 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌‌
ويرايش‌ سوم‌ (1 جلدي‌) / 1383 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
-
رنج‌ها و دردهاي‌ فاطمه‌(س‌) (ترجمه‌ بيت‌الاحزان‌) / 1369 / انتشارات‌ ناصر
دريافت
مشاهده
گناه‌شناسي‌ (با همكاري‌ محسن‌ قرائتي‌) / 1369 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
ويرايش‌ دوم‌ / 1375 / مركز فرهنگي‌ درس‌هايي‌ از قرآن‌
دريافت
مشاهده
سوگنامه‌ آل‌محمد(ص‌) / 1370 / انتشارات‌ ناصر
-
-
سيماي‌ پرفروغ‌ محمّد (ترجمه‌ كحل‌ البصر) / 1370 / انتشارات‌ ناصر
دريافت
مشاهده
داستان‌هاي‌ اصول‌ كافي‌ (2 جلد) / 1371 / نشر معارف‌ اسلامي‌
ويرايش‌ دوم‌ (1 جلد) / 1379 / انتشارات‌ روحاني‌
-
-
حكايت‌هاي‌ شنيدني‌ (5 جلد) / 1371 / انتشارات‌ علامه‌
ويرايش‌ دوم‌ (1 جلد) / 1378 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
نماز از ديدگاه‌ قرآن‌ و عترت‌ / 1371 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
ايرانيان‌ مسلمان‌ در صدر اسلام‌ و مسير تشيع‌ در ايران‌ / 1371 / سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار جابربن‌ عبدالله انصاري‌ / 1371 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
مشاهده
نگاهي‌ به‌ زندگي‌ چهارده‌ معصوم‌ (ترجمه‌ انوارالبهيه‌) / 1372 / انتشارات‌ ناصر
-
-
صد و يك‌ مناظره‌ جالب‌ و خواندني‌ / 1372 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
گفتار دلنشين‌ / 1372 / انتشارات‌ انصاريان‌
دريافت
مشاهده
داستان‌هاي‌ شنيدني‌ از چهارده‌ معصوم‌(ع‌) / 1372 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
ازدواج‌ آسان‌ و شيوه‌ همسرداري‌ / 1372 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
عالم‌ برزخ‌ در چند قدمي‌ ما / 1373 / انتشارات‌ نبوي‌
-
مشاهده
داستان‌هاي‌ خواندني‌ از پيامبران‌ اولوالعزم‌ / 1373 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار عمارياسر / 1373 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار بلال‌ حبشي‌ / 1373 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
دريافت جلد 5
-
زندگي‌ پرافتخار مالك‌اشتر / 1373 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار سلمان‌ فارسي‌ / 1373 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار حضرت‌ حمزه‌ و جعفر / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار ابوايوب‌ و ابودجانه‌ انصاري‌ / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار اويس‌ قرني‌ و ابن‌مسعود / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار كميل‌ و حبيب‌بن‌ مظاهر / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
-
-
زندگي‌ پرافتخار حضرت‌ ابوطالب‌ / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ آزادي‌
دريافت جلد 5
-
داستان‌ها و پندها (10 جلد) / 1374 / انتشارات‌ پيام‌ عدالت‌
دريافت
مشاهده
حكايت‌هاي‌ گلستان‌ سعدي‌ / 1374 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
مسلم‌بن‌ عقيل‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
چهل‌ حديث‌ در اهميت‌ زكات‌ / 1374 / نشر مطهر
-
-
چهل‌ حديث‌ در اهميت‌ صدقه‌ / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ پيامبر اسلام‌(ص‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ علي‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ حضرت‌ فاطمه‌(س‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ حسن‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ حسين‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ سجاد(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ باقر(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ صادق‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ كاظم‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ رضا(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ جواد(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
دريافت
مشاهده
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ هادي‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ حسن‌ عسگري‌(ع‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
نگاهي‌ بر زندگي‌ امام‌ مهدي‌(عج‌) / 1374 / نشر مطهر
-
-
چهل حديث در اهميت امر به معروف و نهي از منكر / 1374 / نشرمطهر
دريافت
مشاهده
حضرت‌ معصومه‌(س‌) فاطمه‌ دوم‌ / 1375 / انتشارات‌ علامه
ويرايش‌ دوم‌ / 1380 / نشر اخلاق
-
مشاهده
فرازهاي‌ برجسته‌ از سيره‌ امامان‌ شيعه‌(ع‌) (2 جلد) (با همكاري‌ محمدتقي‌ عبدروس‌) / 1375 / بوستان‌ كتاب‌ قم‌
-
-
حجاب‌ بيانگر شخصيت‌ زن‌ / 1375 / انتشارات‌ ناصر
-
-
حضرت‌ زينب‌ پيام‌رسان‌ شهيدان‌ كربلا / 1375 / نشر مطهر
-
-
داستان‌هايي‌ از زندگاني‌ حضرت‌ يوسف‌(ع‌) / 1375 / انتشارات‌ ناصر
-
-
گواهي‌ به‌ ولايت‌ اميرمؤمنان‌ علي‌(ع‌) در اذان‌ و اقامه‌ (ترجمه‌) / 1375 / انتشارات‌ ناصر
-
-
سرگذشت جانسوز حضرت رقيه(ع) / 1375 / نشرمطهر
-
-
اهميت‌ اذان‌ و اقامه‌ (ترجمه‌) / 1376 / انتشارات‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌
-
-
حضرت‌ زينب‌ فروغ‌ تابان‌ كوثر / 1376 / انتشارات‌ برهان‌
-
-
معارف‌ در مناسبت‌هاي‌ اسلامي‌ / 1376 / انتشارات‌ برهان‌
دريافت
مشاهده
امام‌ حسين‌ آفتاب‌ تابان ولایت‌ / 1376 / انتشارات‌ روحاني‌
-
-
پاسخ‌ به‌ پرسش‌هاي‌ مذهبي‌ شما / 1376 / انتشارات‌ برهان‌
-
-
پرچمدار نينوا / 1376 / انتشارات‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌
-
-
هديه‌ معصوميه‌ / 1376 / انتشارات‌ علامه‌
-
-
نگاهي‌ كوتاه‌ به‌ زندگي‌ صادق‌ آل‌محمد(ص‌) / 1376 / بنياد ارشاد و رفاه‌ امام‌ صادق‌
-
-
چهل‌ حديث‌ در اهميت‌ رهبري‌ مديريت‌ و فرماندهي‌ / 1376 / نشر مطهر
-
-
داستان‌هاي‌ جوامع‌ الحكايات‌ / 1377 / انتشارات‌ شكوري‌
-
-
رابطه‌ ايران‌ با اسلام‌ و تشيع‌ / 1377 / انتشارات‌ برهان‌
-
-
حضرت‌ خديجه‌ همسر پيامبر / 1377 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
چهل‌ حديث‌ در اهميت‌ نماز / 1377 / نشر مطهر
-
-
سيماي‌ معراج‌ پيامبر / 1377 / انتشارات‌ نبوي‌
-
مشاهده
سرگذشت‌هاي‌ عبرت‌انگيز / 1377 / انتشارات‌ روحاني‌
دريافت
مشاهده
حضرت‌ مهدي‌ فروغ‌ تابان‌ ولايت‌ / 1377 / انتشارات‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌
-
مشاهده
غم‌نامه‌ي‌ كربلا / 1377 / نشر مطهر
-
-
سيره چهارده معصوم (ع) /1377 / نشرمطهر
دريافت
-
قصه‌هاي‌ قرآن‌ / 1378 / انتشارات‌ نبوي‌
-
-
شناخت‌ و اسلام‌شناسي‌ / 1378 / نشر لوح‌ محفوظ‌
-
-
حضرت‌ معصومه‌ چشمه‌ جوشان‌ كوثر / 1378 / نشر مطهر
-
-
سكينه‌(س‌) دختر امام‌ علي‌(ع‌) و مرقد او در شام‌ / 1378 / نشر مطهر
-
مشاهده
بابي‌گري‌ و بهايي‌گري‌ / 1379 / انتشارات‌ كتاب‌ آشنا
-
-
اسراف بلاي خانمان سوز / 1379 / نشرمطهر
-
-
خورشيد حوزه‌هاي‌ علميه‌ـ آيةالله حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌(ره‌)ـ / 1379 / انتشارات‌ امام‌ عصر
-
-
ولايت‌ فقيه‌ / 1379 / نشر مطهر
دريافت
-
چهل‌ حديث‌ پيرامون‌ غدير / 1379 / نشر مطهر
-
-
زنان‌ مرد آفرين‌ تاريخ‌ / 1379 / انتشارات‌ افق‌ فردا
-
-
كرامات‌ امام‌ حسين‌(ع‌) / 1380 / انتشارات‌ نصايح‌
-
-
قصه‌هاي‌ روح‌ پرور / 1380 / انتشارات‌ گلستان‌ ادب‌
-
-
آيات‌ قرآن‌ و گفتار پيامبر در نهج‌البلاغه‌ / 1381 / دفتر انتشارات‌ اسلامي‌
-
-
لقمان‌ و حكمت‌هاي‌ ده‌گانه‌ او در قرآن‌ / 1381 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
-
ره توشه‌اي‌ از زيارت‌ عاشورا / 1381 / نشر مطهر
-
-
چرا؟ (110 پرسش‌ و پاسخ‌) / 1381 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
-
ستارگان‌ حرم‌ (15 جلد) (با همكاري‌ جمعي‌ از نويسندگان‌) / 1381 / انتشارات‌ زائر
-
-
چرا شيعه‌ شديم‌ / 1381 / نشر مطهر
-
-
آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ و رفتاري‌ امامان‌ شيعه‌ (با همكاري‌ محمدتقي‌ عبدوس‌) / 1382 / مؤسسه‌ي‌ بوستان‌ كتاب‌ قم‌
-
-
ترجمه‌ صحيفه‌ سجاديه‌ / 1382 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
-
ده‌ گردنه‌ قيامت‌ / 1382 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
مشاهده
ويژگي‌هاي‌ بندگان‌ خدا در قرآن‌ / 1382 / موسسه‌ بوستان‌ كتاب‌
-
-
تجلي‌ نماز در سيره‌ امام‌ حسين‌(ع‌) / 1382 / نشر مطهر
-
-
تاريخچه‌ قم‌ / 1382 / انتشارات‌ گلستان‌ ادب‌
-
-
بازنويسي‌ ناسخ‌ التواريخ‌ امام‌ حسين‌(ع‌) (1 جلدي‌)/ 1383 / انتشارات‌ ناصر
-
-
نامه‌ سرگشاده‌ امام‌ علي‌ به‌ عثمان‌بن‌ حنيف‌ / 1383 / نشر اخلاق‌
-
-
امام‌ مهدي‌ جلوه‌ جهان‌ الهي‌ (ترجمه‌) / 1384 / انتشارات امام عصر
-
-
سيري‌ در سيرت‌ پيشوايان‌ / 1384 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
مشاهده
سيرت‌ پيامبر اعظم‌ و مهربان‌ (ترجمه‌) / 1385 / انتشارات‌ ناصر
-
-
پيامبر اعظم‌ الگوي‌ مهرورزي‌ و مقاومت‌ / 1385 / انتشارات‌ گلستان‌ ادب‌
-
-
قضاوت‌هاي‌ حضرت‌ علي‌(ع‌) / 1385 / انتشارات‌ كتاب‌ يوسف‌
-
-
چهل‌ حديث‌ / 1385 / انتشارات‌ موعود اسلام‌
-
-
دويست وبيست خاطره‌ آموزنده‌ از حجةالاسلام‌ و المسلمين محمد محمدي‌ اشتهاردي‌ (با همكاري‌ مهدي‌ صحرايي‌ اردكاني‌) / 1385 / انتشارات‌ كيميانگار
-
-
(ترجمه و توضيح خطبه فدك / 1386 / نشرمطهر (انتشار بعداز رحلت
-
-
(آموزه هاي نوراني معصومين (چهارصدحديث موضوعي) / 1386 /نشرمطهر (انتشار بعداز رحلت
-
-
(درسهای صحیفه / 1388 /انتشارات نبوی (انتشار بعداز رحلت